First article (placed on Antonet, NKI-AVL site)

A CHICKEN SHOWS UP AT THE CASTING

by: Bart de Haas

New exhibition “Cuddly!” shows overflowing love of animals

Fifty pictures of cats, dogs, hamsters, birds, pigs and mice – the NKI-AVL seems to have changed into a cheerful animalfarm.
They are all real and not a single mouse was killed. The makers
-Sabine van der Helm and Edwin de Jongh- have only just begun, but their photo project is booming. “A Siamese with thirteen kittens, isn’t that something for us?”

Twenty-five years ago they met at the Royal Ballet of Flanders. He was a singer and actor, she was a dancer. Shortly before that, Sabine van der Helm enrolled at a casting agency. “Besides a few pictures of myself,” she says, “I had added some pictures of my cats. A few weeks later the phone rang. They had a first task, but not for me… for the cats. ”
One thing led to another. Within three months her cats were casted for several ads and a television commercial. Van der Helm finally decided, after a bad experience during her training as a veterinarian, to set up her own casting agency for animals.
All together with website.

“It all went very quickly,” admits Edwin de Jongh, “Sabine asked me a little over a year ago to photograph some animals for her website. Beautiful pictures came out so we decided to enlarge them. That led to our first exhibition in nursing home Bernardus in the heart of Amsterdam. And now we’re here at the Dutch Cancer Institute, a great honor indeed! ”
One of the pictures shows how a mouse is seated peacefully next to a cat. During their first exhibition, Van der Helm heard how a visitor wondered aloud how many mice that picture might had cost. “Well, not one! Such remarks can get me real angry, like when a cameraman once said: “Okay, now the cat has earned his reward… ” All mice are taken back to store where I bought them. Alive.” So the pictures are all real? “Indeed,” adds De Jongh, “I don’t even know how to use photoshop!

The fifty photographs in the NKI-AVL will show only a small selection from the vast oeuvre of the two. And then there are a plethora of photos that they consider less successful. De Jongh, “Sabine taught me how to look. Now I can easily tell whether an animal is relaxed or not. Large pupils or an earpiece turned backwards often shows anxiety and stress. As a photographer I try to radiate confidence, only then you’ll be able to take good photos. ”
Van der Helm loves to combine all sorts of animals, like a dog with a turtle – especially for the pictures, though they can also apply for casting. Not every animal, she says, is capable. “I mainly learned to deal with people. It is not easy to tell someone that their pet, their baby, is “not suitable”.

Together, Van der Helm and De Jongh have seen and experienced many remarkable things. A dog with a beard who looked like a sleeping grandfather, a frog who was photographed as he jumped out of a cheese dish, five poodles and a litter of thirteen Siamese kittens are just some examples. And they loved it when two boys from Tiel brought a chicken to the casting.
To have their pictures exhibited in the NKI-AVL is special for both of them. Both De Jongh and Van der Helm attend the hospital for check-ups. De Jongh: “It will be fantastic to be seated in the waiting room and look at our own work”. And I hope that visitors will like it, that we can show and give them something real. ”

In Dutch:

MET EEN KIP OP DE CASTING

Nieuwe expositie ‘Aaibaar’ stroomt over van dierenliefde

door: Bart de Haas

Vijftig foto’s van katten, honden, hamsters, vogels, varkens en muizen – het NKI-AVL lijkt in een vrolijke beestenbende te zijn veranderd. Ze zijn allemaal echt en er is nog geen muis voor gesneuveld. Makers Sabine van der Helm en Edwin de Jongh zijn nog maar pas begonnen, maar hun fotoproject loopt als een trein. “Een siamees met dertien jonkies, is dat niet iets voor ons?”

Vijfentwintig jaar geleden ontmoetten zij elkaar bij het Ballet van Vlaanderen. Hij was zanger en acteur, zij was danseres. Kort daarvoor had Sabine van der Helm zich ingeschreven bij een castingbureau. “Naast enkele foto’s van mijzelf,” zo vertelt ze, “had ik er ook wat foto’s van mijn katten bijgedaan. Een paar weken later werd ik gebeld. Ze hadden een eerste opdracht, maar niet voor mij, voor de katten.”
Van het een kwam het ander. Binnen drie maanden waren haar katten al gevraagd voor verschillende advertenties en een televisiecommercial. Uiteindelijk besloot Van der Helm, die na een slechte ervaring met haar dierenarts ook een opleiding tot dierenartsassistente deed en nog altijd in twee praktijken werkt, een eigen castingbureau voor dieren op te zetten. Compleet met website.

“Het is allemaal heel snel gegaan,” beaamt Edwin de Jongh, “Sabine vroeg mij om de dieren op haar website te fotograferen. Dat werden zulke leuke foto’s dat we besloten om ze af te drukken op dibond, materiaal met een soort glossyachtig effect. Dat leidde weer tot onze eerste expositie, ‘Aaibaar’, in verzorgingstehuis Bernardus. En nu hangen wij hier, een hele eer!”
Op een van de foto’s is te zien hoe een muis vredig naast een kat zit. Tijdens hun eerste expositie hoorde Van der Helm hoe een bezoeker zich hardop afvroeg hoeveel muizen die foto had gekost. “Nou, niet één! Om zo’n opmerking als ‘hap-slik-weg’ kan ik mij werkelijk kwaad maken, of als een cameraman na afloop zegt dat ‘de kat nu zijn beloning wel heeft verdiend’. Alle muizen die ik voor een opdracht heb gekocht heb ik na afloop weer keurig levend naar de winkel teruggebracht.”
Toch zijn de foto’s allemaal echt. “Sterker nog,” vult De Jongh aan, “ik kan niet eens photoshoppen!”

De vijftig foto’s die in het NKI-AVL zullen zijn te zien zijn slechts een kleine selectie uit het enorme oeuvre van het tweetal. En dan zijn er ook nog eens talloze foto’s die ze minder geslaagd vinden. De Jongh: “Sabine heeft me leren kijken. Vaak zie ik nu wanneer een dier zich goed voelt. Grote pupillen of een oortje naar achter duidt bijvoorbeeld op angst en stress. Als fotograaf probeer ik vertrouwen uit te stralen, alleen dan krijg je goede foto’s.”
Van der Helm verzint vooral de dieren – en combinaties van dieren, zoals een hond samen met een schildpad – op de foto, al kan men ze ook zelf aanmelden. Lang niet elk dier, weet ze, is echter geschikt. “Ik heb vooral geleerd om met mensen om te gaan. Het is immers niet gemakkelijk om tegen iemand te zeggen dat hun huisdier, hun kindje, ‘niet geschikt’ is. Al hebben de meeste mensen dat zelf ook wel door…”

Samen hebben Van der Helm en De Jongh al veel bijzondere dingen gezien en meegemaakt. Een hond met een baard die op een slapende opa leek, een kikker die gefotografeerd moest worden als hij uit een kaasstolp sprong, vijf poedels en een nest van dertien siamese katjes zijn maar enkele voorbeelden. En ze zien nog goed voor zich hoe twee jongens uit Tiel met een kip naar de casting kwamen.
Dat hun foto’s nu in het NKI-AVL mogen hangen, heeft voor allebei een extra dimensie. Zowel De Jongh als Van der Helm komt hier al vele jaren voor controle. De Jongh: “Het zou fantastisch zijn als ik straks in de wachtkamer zit en naar mijn eigen werk kan kijken. En ik hoop van harte dat iedereen het mooi vindt, dat we de mensen echt iets mee kunnen geven.”